Gå tilbage til hovedsiden

Neophos Quantum tabs 80 Almindelig

For effektiv rengøring og strålende glans første gang, hver gang.
Vælg pakkestørrelse:
Vælg duft:
Mest anbefalede mærke

Mest anbefalede mærke

*Neophos Brand er #1 målt på global salgsværdi i kategorien af opvaskemidler og tilbehør (kilde: NielsenIQ RMS data)

Produktoverblik

Neophos Quantum All in 1, for effektiv rengøring og strålende glans første gang, hver gang. Med 25 % mindre kemisk vægt end Neophos’ traditionelle pressede pulvertabletter*. Indpaknings-fri med biologisk nedbrydelig, 100 % vandopløselig film.

*vs. Neophos Power

Produktfordele

Effektiv rengøring

Fjernelse af alle former for madrester

Strålende glans

For skinnende service

Anvendelse

Hav altid tørre hænder ved brug for at undgå fugtighed i pakken, der kan føre til, at tabletterne klistrer sammen.

Neophos Quantum All in 1 indpakket i en biologisk nedbrydelig, 100 % vandopløselig film, der ikke skal fjernes. Riv ikke filmen i stykker før brug for at undgå at spilde kemikalierne.

Placer produktet i det tørre rum til opvaskemiddel for at undgå, at tabletten aktiveres, før forvasken begynder.

Placer ikke i bestikkurven for at undgå tab af produkteffektivitet eller opløsningsproblemer.

Tabletter klistrer sammen, hvis de bliver fugtige. For at undgå dette, skal man altid have tørre hænder, og de skal opbevares et tørt sted som f.eks i vores originale pakke. Adskil dem ikke, hvis de er klistret sammen. Det er OK at placere 2 sammenklistrede tabletter i bunden af maskinen.

Dette produkt er designet til at virke på et øko-program, så der spares energi og vand.

Sikkerhed og Opbevaring

Luk altid pakken igen efter brug

Opbevar et tørt sted væk fra varme og fugt

Opbevares utilgængeligt for børn

ADVARSEL. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Indeholder Substilisin. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Quantum Max Opvasketabletter

Produkt-ingredienser

5 - < 15 % Iltbaserede blegemidler

5 - < 15 % Nonionisk tensider

5 - < 15 % Fosfonater, 5 - < 15 % Polycarboxylater

Indeholder Enzymer (Substilisin, Amylase), Perfume (Benzylbenzoate, Geraniol, Linalool)

Ingredienser (For yderligere information: rbeuroinfo.com)

Ofte stillede spørgsmål

Det er der ikke behov for! Forskylning er noget, der hører fortiden til. Selvom mange britiske husholdninger gør det, tager det tid og spilder vigtige ressourcer.
Moderne opvaskemidler som f.eks. Neophos Quantum Max indeholder både blegemiddel og enzymer, og opvaskemaskineproducenter anbefaler at bruge dem uden forskylning.
Blegemiddel bekæmper vanskelige pletter som f.eks. te og kaffe, og enzymer nedbryder proteiner og stivelse. Du skal bare skrabe de sidste rester i din affaldsspand og fylde din opvaskemaskine.

Opvasketabletter indeholder overfladeaktive stoffer, der påvirker den væske, som de tilsættes, så den bliver mere effektiv i forhold til at opsamle og vaske rester væk. De indeholder også enzymer (til at nedbryde stivelsesholdig mad og proteiner), builders (til at klare hårdt vand) og sikre blegemidler.

Når du har puttet din opvasketablet i rummet til opvaskemiddel, frigiver din maskine indholdet på det optimale tidspunkt, hvilket gør, at tabletten opløses i vandet, frigiver alle ingredienser og rengør din opvask!

Opvasketabletter må kun placeres i opvaskemaskinens rum til opvaskemiddel, ikke løst i selve opvaskemaskinen.

Opvasketabletter skal altid puttes i rummet til opvaskemiddel.

Hvis man placerer tabletten i bunden af opvaskemaskinen, opløses den sandsynligvis for hurtigt og frigiver opvaskemidlet i forvasken, så der ikke er mere til hovedvasken. Dette nedsætter effektiviteten af din opvask.

Standardlevetiden for opvasketabletter er to år, men det er bedst ikke at lagre Neophos produkter, hvis produktet og dets indpakning forringes over tid.

Selvom det ikke skader dit køkkentøj eller opvaskemaskine at bruge en opvasketablet, der er udløbet, kan det være mindre effektivt, end hvis den bruges, før den udløber.

Fuldfør rengøringen

For at få den optimale opvaskeoplevelse, hvorfor ikke prøve...