Gå tilbage til hovedsiden

Neophos Pulver

Rengør selv under de vanskeligste forhold.
Vælg pakkestørrelse:
Vælg duft:
#

Mest anbefalede mærke

*Den mest anbefalede af anerkendte opvaskemaskineproducenter

Produktoverblik

Neophos Classic Powder indeholder eniblødsætningfunktion, der opløser selvvanskelige pletter, så de let kanvaskes væk.

Produktfordele

Hverdagsren

Ren opvask

Plej og beskyt

Ingen hånd-forskylning er nødvendig

Anvendelse

Fjern eventuelle madrester. Fyld doseringskammeret med pulver til producentens anviste linie. Ved meget beskidt stel tilføjes ekstra pulver. Brug en mindre mængde pulver til mindre beskidte tallerkner eller opvask af mindre mængder stel. Advarsel! Husk at fylde pulver i doserings-kammeret – ikke i saltbeholderen!

Sikkerhed og Opbevaring

Luk altid pakken igen efter brug

Opbevar et tørt sted væk fra varme og fugt

Opbevares utilgængeligt for børn

ADVERSAL. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Neophos Pulver

Produkt-ingredienser

5 – <15 % Iltbaserede blegemidler

5 % Polycarboxylater, < 5 % Non-ioniske tensider

< 5 % Fosfonater

Indeholder Enzymer (Substilisin, Amylase), Parfume

Ingredienser (For yderligere information: rbeuroinfo.com)

Fuldfør rengøringen

For at få den optimale opvaskeoplevelse, hvorfor ikke prøve...