Gå tilbage til hovedsiden

Neophos Maskinrensetabs 3 stk. Almindelig

Neophos In-Wash Maskinrens tabletter fjerner fedt og snavs fra opvaskemaskinen, mens den vasker dit service op.
Vælg pakkestørrelse:
Vælg duft:
#

Mest anbefalede mærke

*Den mest anbefalede af anerkendte opvaskemaskineproducenter

Produktoverblik

Opvask efter opvask kan kalk samle sig i de skjulte dele af din opvaskemaskine som f.eks. rør, sprøjtearme og filter. Dette kan give et uhygiejnisk miljø og føre til ildelugt. Takket være den effektive affedtningsformel fjerner Neophos Maskinrensetabs skjult snavs og kalk og gør din opvaskemaskine 100 % hygiejnisk renere*


(*mht. kalk vs. Udelukkende Neophos opvaskemiddel).

Produktfordele

Fjernelse af fedt og snavs

Rengør din opvaskemaskine, mens den vasker dit service op

Anvendelse

Fyld din opvaskemaskine op, og anbring din standard opvasketab i doseringskammeret. Anbring én Neophos Dishwasher Care Tab i bunden af din opvaskemaskine. Vask op som normalt. Pak ikke tabsene op, lav ikke huller i dem, og klip dem ikke op. Tag kun tabsene med tørre hænder.

Sikkerhed og Opbevaring

Opbevar et tørt sted væk fra varme og fugt

Opbevares utilgængeligt for børn

ADVERSAL: Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder Subtilisin. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp.

Neophos Maskinrensetabs

Produkt-ingredienser

< 5 % Polycarboxylater

5 - 15 % Nonioniske tensider

Indeholder: Substilisin, Parfume (Limonene)

Ingredienser (For yderligere information: rbeuroinfo.com)

Ofte stillede spørgsmål

Rengøring af din opvaskemaskine er nødvendigt, hvis du ønsker at forlænge din maskines levetid og effektivitet. Det er også vigtigt at holde opvaskemaskinens miljø hygiejnisk og dermed bedre til at give dig skinnende rent service.

Ligesom med alt andet værktøj og andre hårde hvidevarer, så har din opvaskemaskine brug for regelmæssig rengøring for at holde den i tip-top stand. Selvom din maskine kan fortsætte med at køre uden regelmæssig rengøring, så vil fedt og kalk forårsage ansamlinger, der hæmmer dens rengøringsevne og potentielt føre til ildelugt over tid.

For at sikre at dine maskine kører problemfrit, at den lugter godt, og at den vasker ordentligt, anbefaler vi at bruge en maskinrens som f.eks Neophos® maskinrens hver 3. måned (eller når du ser ansamlinger eller opdager ildelugt) eller Neophos In Wash maskinrens til mere regelmæssig rengøring.

Fuldfør rengøringen

For at få den optimale opvaskeoplevelse, hvorfor ikke prøve...