Gå tilbage til hovedsiden

Afspændingsmiddel 400 ml Lemon

For at give mere skinnende og tørre glas
Vælg pakkestørrelse:
Vælg duft:
#

Mest anbefalede mærke

*Den mest anbefalede af anerkendte opvaskemaskineproducenter

Produktoverblik

Neophos Rinse & Shine Aid

Uanset hvilket opvaskemiddel du bruger, så kan din opvaskemaskine efterlade dit service vådt og dine glas dækket af pletter. Takket være Neophos Rinse & Shine Aid’s kraftfulde sammensætning bliver dit service og dine glas 100 % mere tørre*, og vandpletter forebygges*

(*vs. udelukkende Neophos opvaskemiddel). Dets boostede glasbeskyttelsesformel beskytter dine glas mod at blive uklare og have en strålende glans i længere tid.

Produktfordele

Skyller rester

Accelererer tørring

Bekæmper vandpletter

Strålende glans

Anvendelse

Hæld væsken i doseringskammeret til afspændingsmiddel, og fyld op mindst hver måned, eller når kammerets indikator viser, at det er tomt.

Sikkerhed og Opbevaring

Luk altid pakken igen efter brug

Opbevar et tørt sted væk fra varme og fugt

Opbevares utilgængeligt for børn

Indeholder: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan udløse allergisk reaktion. ADVERSAL. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Neophos Afspændingsmiddel

Produkt-ingredienser

5 - 15 % Nonioniske tensider

Indeholder: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, POTASSIUMSORBATE

Lemon: parfume/ ilmvatn (Limonene, Hexylcinnamal)

Ingredienser (For yderligere information: rbeuroinfo.com)

Ofte stillede spørgsmål

Med lidt hjælp fra afspændingsmidler, kan du forvente mere skinnende og mere tørt service (vs. opvaskemiddel alene):

  • Afspændingsmidlet forebygger, at mad- og drikkepartikler ender på dit service ved afslutningen af programmet
  • Det bekæmper vanskelige vandpletter i både din opvaskemaskine og på dit køkkentøj
  • Dit køkkentøj er strålende hver gang, i stedet for at have rester, fedt og vandstriber
  • Det sikrer, at du virkelig sparer tid: afspændingsmidlet opløser de dråber, der lander på dit service, hvilket betyder, at dit service er tørt efter opvasken

Dit afspændingsmiddel skal placeres i rummet til flydende afspændingsmiddel, der er placeret tæt på rummet til opvaskemiddel i din opvaskemaskine.

Det er let at bruge afspændingsmiddel. Vi anbefaler, at du bruger afspændingsmiddel i disse enkle trin:

Lokaliser rummet til flydende afspændingsmiddel, der som regel er et rundt rum, der sidder ved siden af, hvor dine tabletter placeres

Fyld rummet til afspændingsmiddel op og sørg for at tørre det op, der spildes

Afspændingsmidlet bliver automatisk frigivet i dit skylleprogram, hver gang du tænder din opvaskemaskine

Fuldfør rengøringen

For at få den optimale opvaskeoplevelse, hvorfor ikke prøve...