Gå tilbage til hovedsiden

Afspændingsmiddel 0% 400 ml Almindelig

For at give mere skinnende og tørre opvask, fri for parfume og farvestoffer
Vælg pakkestørrelse:
Vælg duft:

Mest anbefalede mærke

*Den mest anbefalede af anerkendte opvaskemaskineproducenter

Produktoverblik

Uanset hvilket opvaskemiddel du bruger, kan servicet være vådt og glassene plettede, når opvaskemaskinen er færdig. For at få dem helt tørre og blanke, kan det være nødvendigt at tørre dem med et viskestykke eller vaske dem igen. Takket være den effektive formel giver afspændingsmidlet Neophos Afspændingsmiddel din opvask 100 % bedre tørring* og forhindrer vandpletter. (*sammenlignet med Neophos opvaskemiddel alene).

Produktfordele

Fri for blegemidler og parfume

Accelererer tørring

Bekæmper vanddråber, pletter

Strålende glans

Anvendelse

Fyld rummet til afspændingsmiddel og sørg for at holde det fyldt. Hvis det røde lys på din opvaskemaskine blinker, betyder det, at afspændingsmiddelniveauet er lavt. Så, fyld rummet til afspændingsmiddel op igen.

Sikkerhed og Opbevaring

Luk altid pakken igen efter brug

Opbevar et tørt sted væk fra varme og fugt

Opbevares utilgængeligt for børn

Indeholder: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan udløse allergisk reaktion. ADVERSAL. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Neophos Afspændingsmiddel 0 %

Produkt-ingredienser

5- <15% Nonioniske tensider

Indeholder: Kaliumsorbat

Ingredienser (For yderligere information: rbeuroinfo.com)

Ofte stillede spørgsmål

Med lidt hjælp fra afspændingsmidler, kan du forvente mere skinnende og mere tørt service (vs. opvaskemiddel alene):

  • Afspændingsmidlet forebygger, at mad- og drikkepartikler ender på dit service ved afslutningen af programmet
  • Det bekæmper vanskelige vandpletter i både din opvaskemaskine og på dit køkkentøj
  • Dit køkkentøj er strålende hver gang, i stedet for at have rester, fedt og vandstriber
  • Det sikrer, at du virkelig sparer tid: afspændingsmidlet opløser de dråber, der lander på dit service, hvilket betyder, at dit service er tørt efter opvasken

Dit afspændingsmiddel skal placeres i rummet til flydende afspændingsmiddel, der er placeret tæt på rummet til opvaskemiddel i din opvaskemaskine.

Det er let at bruge afspændingsmiddel. Vi anbefaler, at du bruger afspændingsmiddel i disse enkle trin:

Lokaliser rummet til flydende afspændingsmiddel, der som regel er et rundt rum, der sidder ved siden af, hvor dine tabletter placeres

Fyld rummet til afspændingsmiddel op og sørg for at tørre det op, der spildes

Afspændingsmidlet bliver automatisk frigivet i dit skylleprogram, hver gang du tænder din opvaskemaskine

Fuldfør rengøringen

For at få den optimale opvaskeoplevelse, hvorfor ikke prøve...