Gå tilbage til hovedsiden

Neophos Glass & Dish Protector

Beskyt dit service og dine glas mod uklarhed
#

Mest anbefalede mærke

*Den mest anbefalede af anerkendte opvaskemaskineproducenter

Produktoverblik

NEOPHOS GLASBESKYTTELSE Ved hyppig opvask kan glas blive uklare, og mønster og dekoration på tallerkener og porcelæn kan falme. Med Neophos Glasbeskyttelse unikke formel ser dit service nyt ud længere pga. 100 % bedre beskyttelse mod glaskorrosion og falmende dekoration*

(*i forhold til ikke at bruge produktet).

Produktfordele

Beskytter mod uklarhed

Beskytter mod korrosion

Beskytter mod, at dekoration falmer

Anvendelse

Fyld glasbeskyttelse i opvaskemaskinens underkurv. Brug opvaskemaskinen som sædvanlig. Neophos glasbeskyttelse kan undertiden blive skjoldet, men det vil ikke påvirke ydeevnen.

Sikkerhed og Opbevaring

Opbevar et tørt sted væk fra varme og fugt

Opbevares utilgængeligt for børn

ADVERSAL: Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp.

Neophos Glass & Dish Protector

Fuldfør rengøringen

For at få den optimale opvaskeoplevelse, hvorfor ikke prøve...