Neophos Powerball Quantum Max 22 st.

: 22 EA

Produkt Beskrivelse

Neophos Quantum opvasketabs giver dig den flotte, klare glans, du forventer, plus ekstra beskyttelse mod glaskorrosion. Vores unikke formel til beskyttelse af glas forlænger levetiden for dine glas med op til 100 %, så de bevarer den klare glans i længere tid og er beskyttet i vask efter vask*. Nu med 14x action. Vores opvasketabs fjerner alle rester af mad og drikke og giver en fantastisk glans, selv i meget hårdt vand. Salt- og skyllefunktionen skyller madrester væk og medvirker til at fjerne pletter og film, og resultatet er en skinnende opvask. Neophos Powerball Quantum Max findes i en genluk-emballage, så der er ikke behov for at pakke hver enkelt tablet op. *sammenlignet med tidligere Neophos Quantum.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp. Luk posen rigtigt.