Neophos Quantum Ultimate 22 Tabs

Ny Neophos Quantum Ultimate - er designet til at give dit service en fantastisk renhed og glans*

Produkt Beskrivelse

Neophos Quantum Ultimate - er designet til at give dit service en fantastisk renhed og glans*. Tabsene, der er baseret på vores mest avancerede formel, opløses hurtigere end nogensinde. De opløser fedt effektivt, nedbryder besværlige madpletter, uden at du behøver at skylle din opvask først, og giver en flot glans. *i forhold til Neophos Quantum

Tag tabs’ene med tørre hænder. Må ikke gennemhulles, knækkes eller skæres i. Luk altid låget igen efter brug.

Indeholder Substilisin. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.