Neophos All in 1 Max Gel Odour 650 ml.

Produkt Beskrivelse

Neophos All in 1 Max Gel er et flydende maskinopvaskemiddel. Den indeholder kraftfuld rengørings-, afspændings- og saltfunktion i én og samme flaske. Neophos All in 1 Max Gel efterlader ingen sæberester og er nem af dosere.

Indeholder Subtilisin. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene grundigt med vand, hvis produktet kommer i øjnene. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp.