Neophos Powerball Classic 77 st.

: 77 EA

Produkt Beskrivelse

Oplev en klassisk ren opvask hver gang med Neophos Powerball Classic opvasketabs, der får din opvask til at skinne. Vores klassiske opvasketabs klarer alt lige fra lasagnerester og morgenmadsskåle til beskidte gryder. Vores Neophos Powerball Classic opvasketabs giver enestående resultater, når de bruges sammen med Neophos Salt og Neophos Afspændingsmiddel.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.