Neophos Powerball All in One 75 st.

Produkt Beskrivelse

Takket være deres unikke teknologi leverer vores kraftfulde tabs en effektiv opvask under selv de sværeste betingelser, hvilket betyder, at du aldrig behøver at vaske dine gryder, pander og tallerkener to gange! Når vores revolutionerende Powerball opløses, udsender den stærke rengørende stoffer, som fjerner selv de mest hårdføre madrester som indtørret lasagne eller havregrød. Vores kraftfulde tabs fjerner tilmed selv de værste pletter som kaffe og te, og skrubber nænsomt dine tallerkener og glas skinnende rene. Salt- og skyllefunktionen skyller madrester væk og medvirker til at fjerne pletter og film, så du altid får et glansfuldt resultat.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder Subtilisin. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp