Neophos AIO Max 70+20T

Produkt Beskrivelse

Neophos Powerball All in 1 Max leverer det rene og skinnende resultat, du forventer, plus beskyttelse mod glaskorrosion, så dine glas bevarer den klare glans i længere tid. Nu med 10x action, bl.a. Glass Protection, som giver dig den bedste opvask hver gang. Vores Powerball fjerner alle rester af mad og drikke og giver en fantastisk glans, selv i meget hårdt vand. Salt- og skyllefunktionen skyller madrester væk og medvirker til at fjerne pletter og film, og resultatet er en skinnende opvask. Neophos Powerball All in 1 Max findes nu i en praktisk genluk-emballage.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp. Luk posen rigtigt.