Neophos Duftfrisker 60W

Prøv Neophos Luftfrisker. Det giver din opvaskemaskine en ren og frisk duft.

: 1 EA

Produkt Beskrivelse

Når du fylder opvaskemaskinen med beskidt opvask, dannes der en lugt inde i opvaskemaskinen mellem vaskene. Dette kan især være ubehageligt, når du åbner opvaskemaskinen for at fylde den. Prøv Neophos Luftfrisker. Det giver din opvaskemaskine en ren og frisk duft. På den måde får du et pust af frisk luft, når du åbner din opvaskemaskine.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation.Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/  ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.