Neophos Afspænding Lem 400 ml.

Neophos Afspænding Lemon fjerner alle madrester og vanddråber – og efterlader intet mindre end strålende glans!

: 400 ML

Produkt Beskrivelse

Neophos Afspænding fjerner alle madrester og vanddråber – og efterlader intet mindre end strålende glans! Rester fra mad og opvaskemiddel kan sætte sig på dit service under opvaskeprocessen og efterlade pletter. Samtidig er vådt service efter opvasken et velkendt og irriterende problem, da det ofte er nødvendigt at tørre servicet efter i hånden. Neophos Afspænding virker i maskinens sidste opvaskefase. Afspændingsmidlet forhindrer, at vand eller rester fra mad og opvaskemiddel bliver siddende - og giver dig tørt og skinnende service, direkte fra maskinen!

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.